Přihlášení k emailu

Login
Heslo

Jazykový koutek

Vybraný překlad:
Gejza
Gay-behind
Vybraná definice:
Konzultant
člověk, který v kariéře dospěl do bodu, kdy už má tolik známých, že nemusí pracovat a stačí mu jen plkat v podnicích svých přátel. Největší přínos konzultantů spočívá v tom, že lidé ve firmě se proti společnému nepříteli spojí, a v podniku tak opět zavládne lepší atmosféra.